Reglerne om mærkning med allergene ingredienser regulerer tilfælde, hvor producenten aktivt tilsætter en af ingredienserne fra mærkningsbekendtgørelsens bilag 5. Reglernes formål er at hjælpe forbrugere med overfølsomhed overfor fødevarer. Hvis fødevarerne ukritisk mærkes med »spor af« eller »kan indeholde«, begrænses disse forbrugeres fødevareudvalg unødigt.

Det må derfor understreges, at ifølge § 17 skal færdigpakkede produkter mærkes med tilsatte ingredienser. Det er producentens ansvar at planlægge produktionen således, at kontamination eller anden form for utilsigtet overførsel undgås, således at produktet kun indeholder de tilsatte ingredienser.

Fødevarestyrelsen finder, at det som udgangspunkt er vildledende at mærke med en mulig kontaminering eller anden form for utilsigtet overførsel til fødevaren. En unødig eller udokumenteret anvendelse af advarsler om mulig tilstedeværelse af fremmede stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer, kan i visse situationer være egnet til at fremkalde angstfølelser hos forbrugerne i strid med mærkningsbekendtgørelsens § 92 nr. 2.

Hvis der er risiko for utilsigtet overførsel til fødevaren, uanset at der er gennemført alle rimelige foranstaltninger for at undgå kontaminering eller anden form for utilsigtet overførsel til fødevaren, kan producenten dog vælge at mærke med »spor af« eller »kan indeholde«.

Der skal således ikke søges om dispensation hos Fødevarestyrelsen hvis en sådan generel mærkning anvendes, men producenten skal kunne dokumentere, at der kun mærkes med »spor af« eller »kan indeholde«, hvor der ikke er mulighed for at afværge kontaminering af fødevaren ved ændrede procedurer eller ved rimelige tekniske foranstaltninger m.v. Det skal fremgå af producentens egenkontrolprogram, hvorledes der arbejdes på at undgå kontaminering eller anden utilsigtet overførsel til fødevaren.

Kilde: Vejledning om mærkning af fødevarer med indhold af allergene stoffer Februar 2011 – Fødevarestyrelsen