Jeg bliver af og til opfordret til at inddrage andre allergier end mælk på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Fødevareallergi er et super spændende område, som fylder meget i min hverdag. Vi har en del forskellige allergier at tage hensyn til hjemme hos os.

Alligevel har jeg valgt at arbejde med et rimeligt snæver område som “Børn med mælkeallergi”. Det har jeg blandt andet gjort fordi, det er dét, jeg ved allermest om. En anden årsag er, at jeg hellere vil lave en hjemmeside der rammer en mindre målgruppe 100 %, end at have en hjemmeside, der rammer mange, men i lidt mindre grad. Har du et barn med mælkeallergi, ønsker jeg at maelkeallergi.dk er dit foretrukne sted for søgning af informationer.

Hvem ved om jeg med årene udvider … Men her og nu koncentrerer jeg mig om mælkeallergi. Det er her jeg synes, jeg kan gøre en forskel. Jeg ved fx ikke særlig meget om glutenallergi og ægallergi. Heldigvis, tænker jeg nogle gange. Forstået på den måde, at de allergier jeg ikke har berøring med personligt, er jeg kun taknemmelig for. Til gengæld ved jeg en masse om specielt peanutallergi og nøddeallergi. Vil du vide mere om peanutallergi (jordnøddeallergi) kan du læse meget mere her:

www.peanutallergi.dk

Næste gang vil jeg skrive lidt om, hvad laktose intoleranse (malabsorption) er, og hvad forskellen er på allergi og intoleranse.