Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut beliggende i København, som forsker i folkesundhed. Formålet med hjemmesiden er at videregive information om instituttets forskningsaktiviteter og formidle resultater og data til brugerne. Her finder du masser af statistik om allergi.

Klik her: www.si-folkesundhed.dk