Af: Anette Tornhøj Pedersen, Autoriseret Klinisk Diætist

Hvor længe er det nødvendigt, at barnet får specialfremstillet modermælkserstatning?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at det mælkeallergiske barn får specialfremstillet modermælkserstatning som supplement i de første 3 leveår. Det sikrer, at barnet får de næringsstoffer, vitaminer og mineraler, det har behov for i de år, hvor kroppen og hjernen udvikler sig mest. Det anbefales desuden at barnet i de første 2 leveår får D-vitamin tilskud.

Vælger man den specialfremstillede modermælkserstatning fra, inden det mælkeallergiske barn er fyldt 3 år, bør man sikre sig, at den daglige kost indeholder de næringsstoffer, vitaminer og mineraler barnet har behov for på anden vis. Det kræver stor indsigt i, hvordan fødevarer er sammensat, og bør derfor ske i samråd med en Autoriseret Klinisk Diætist.

Hvor meget specialfremstillet modermælkserstatning skal barnet helst drikke om dagen?

Det afhænger af hvilken specialfremstillet modermælkserstatning barnet får. På emballagen står der, hvor meget det daglige indtag bør være afhængig af alder.

Kan man godt give sit barn ris-, havre- eller sojadrik i stedet for komælk i kop?

En vegetabilsk drik indeholder ikke de næringsstoffer, vitaminer og mineraler, som komælk gør. Et barn i alderen 1-3 år bør ikke indtage disse drikke, da de optager pladsen for anden mad og drikke som giver barnet den nødvendige næring. Der er desuden nogle forholdsregler omkring vegetabilske drikke, når barnet er 1-3 år. Dette kan du læse mere om på www.foedevareallergi.dk.

Er det okay at putte f.eks. sukker i en specialfremstillet modermælkserstatning, for at barnet vænner sig til smagen?

Det er en metode, som mange forældre har succes med. Det er dog vigtigt at pointere, at sukkeret skal listes ud igen, sådan at barnet til sidst drikker den specialfremstillede modermælkserstatning uden tilsat sukker uanset hvilken type sukker der anvendes.

Skal barnet have tilskud af calsium?

Nogle af de specialfremstillede modermælkserstatninger skal suppleres med calsium, for at barnet får den daglige mængde, der er behov for. Spørg din Kliniske Diætist eller på apoteket om dit barn behøver ekstra calsium. Calsium tilskud fås i brusetablet og almindelig tablet. Børn bør ikke få en almindelig tablet, før de er fyldt 1½ år, da der inden da er høj risiko for fejlsynkning.

Det er i denne forbindelse vigtigt at pointere, at vegetabilske kilder til calsium skal indtages i en stor daglig mængde for at nå op på den daglige anbefalede mængde calsium. Vandhane vand indeholder calsium, men i varierende mængde. For at sikre at det mælkeallergiske barn får den mængde calsium, der er behov for, skal det altså komme fra en specialfremstillet modermælkserstatning evt. suppleret med tilskud af calsium (ved nogle af mærkerne).

Hvad kan man give barnet i vuggestuen, når de andre børn får mælk?

Barnet bør have specialfremstillet modermælkserstatning med i vuggestuen, især hvis de andre børn får komælk til nogle af måltiderne. Det sikrer, at barnet får den anbefalede daglige mængde og derudover har det samme farve som komælken, de andre får til måltidet.

Tip: hæld kogt vand i en beholder og afmål den mængde pulver der passer til det kogte vand i beholderen. Det kogte vand stilles i køleskabet i daginstitutionen eller ved dagplejeren. Det er derefter nemt at blande, lige inden det skal drikkes. Kogt vand bør hurtigst muligt nedkøles til køleskabstemperatur.

Får de andre børn ikke mælk til måltiderne, bør det mælkeallergiske barn få vand, med mindre man ikke kommer op på den anbefalede daglige mængde af specialfremstillet modermælkserstatning hjemme.

Læs evt. også indlægget om kost og ernæring af Anette Tornhøj Pedersen under BABY