Det kan være meget svært, første gang du skal overlade ansvaret for dit barn med mælkeallergi til en fremmed. Jeg havde selv mange tanker, den gang min søn skulle starte i dagpleje. Men det gik meget fint.

Vi tog et møde med dagplejemoren og den ansvarlige fra kommunen inden start. Her fortalte vi om vores søns allergi overfor mælk, og hvilke forholdsregler hun skulle tage. Blandt andet er det vigtigt at pointere ting som, at man ikke må bruge samme kniv i den mælkefrie margarine, som i den alm. smør osv. Det kan virke naturligt for os, der har børn med mælkeallergi, men det tænker andre ikke over.

Vi lavede en liste over alle de fødevarer vi brugte i hjemmet, og som vores søn var glad for at spise. Vi skrev også ned, hvor hun kunne købe de forskellige ting. Vi leverede selv Nutramigen modermælkserstatning, som han drak til han var 4 år med stort velbehag.