2-3 % af alle spædbørn har mælkeallergi i løbet af deres første leveår. Det svarer til ca. 1900 børn om året. (Kilde: Danmarks Statistik)

Ud af 10 børn med mælkeallergi, kan 50 % igen tåle mælk i løbet af det første leveår. I de to følgende år vil yderligere 4 børn igen kunne tåle mælk. I 3 års alderen kan 9 ud af 10 børn med mælkeallergi igen tåle mælk.  (Kilde: Astma-Allergi Danmark)

Men 1 ud af 10 har stadig mælkeallergi efter deres 3. leveår og vokser måske aldrig fra det. Der er selvfølgelig også børn, der får mælkeallergi i en senere alder. Mælkeallergi bliver mere og mere udbredt.