Når du har et barn med mælkeallergi, er der mulighed for at få støtte til dækning af de merudgifter du har. For at kunne få merudgiftsydelse, skal du kunne sandsynliggøre, at du har en merudgift der overstiger 4248 kr. om året (i år 2011). Det vil du typisk have, med et barn på mælkefri kost. Fordi det er dyrere at købe “allergi-venligt” mad. Og ofte må du i Helsekost butikker for at finde alternativer til mælkeprodukter. Der skelnes mellem ”Merudgifter til allergikost” og ”Merudgifter til modermælkserstatning”.

Det er et komplekst område og jeg vil gerne henvise til mere information (Kilde: Astma-Allergi Danmark).

Kort fortalt:

  • Sygesikringen giver tilskud til Højt hydrolyseret modermælkserstatning (MME), fx Nutramigen og Profylac, når det bruges til behandling af børn med diagnosticeret mælkeallergi. Der skal udskrives såkaldt “Grøn recept” af lægen, som udløser 60 % i tilskud
  • Til børn over 1 år, vil der, udover merudgiften til MME, være mulighed for tilskud til merudgifter til almindelig mad uden mælk
  • Det er også muligt at få hjælp til spædbørn, der er disponeret for at udvikle allergi, og som derfor har brug for Højt hydrolyseret MME de første 4 levemåneder
  • I følge Lov om Social Service § 41, kan forældre, der i hjemmet forsørger et eller flere børn under 18 år med en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, få dækket merudgiften som følge af barnets lidelse. Det er dog en betingelse at merudgiften, i år 2011, overstiger kr. 4248 pr. år, svarende til 354 kr. pr. mdr.

Læs mere i de to foldere, udgivet af Astma-Allergi Danmark, der er opdateret i 2011:

Merudgifter til allergikost

Merudgifter til modermælkserstatning

Herudover vil jeg anbefale, at du tager en snak med din læge.